Meno Priezvisko:
E-Mail:
Adresa(komplet):
Rodné číslo:
Telefón:
Validačný kód:
Prosím v píšte validačný kód.
Dotazník
Výška pôžičky:
Pracovný pomer:
živnostník
zamestnanec
dôchodca
Rodinný stav:
slobodná/ý
vydatá/ženatý
vdova/vdovec
rozvedená/ý
Počet vyživovaných osôb:
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely predschválenia pôžičky.
Tieto údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).
Čistý mesačný príjem:
Výška terajších splátok :
Ing. Marian Chamula, Tulská 5301/87, 974 04, Banská Bystrica 4, tel.: 0905 887 140, e-mail: pozicky@realityfin.sk – predajca finančných produktov spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. Hlavné námestie 12, 060 01, Kežmarok, IČO: 35 923 130.
Stante sa fanúšikom na Facebooku: